cussacbisonDichtbij het Franse dorpje Cussac werd in september 2000 een grot ontdekt waarin prehistorische etsen met een ouderdom van 22.000 tot 28.000 jaar werden aangetroffen. Door archeologen werd deze vondst meteen vergeleken met de grot in Chauvet pont d’Arc (1994) en zelfs met de Grotten van Lascaux. De grot van Cussac bevat echter geen schilderingen maar etsen, die met een vinger in de modderige wand van de grot werden getekend.

Grotte de Cussac Mammouth au flanc striŽ Grotte de Cussac Inhumation dans une bauge d'ours Grotte de Cussac Bisons et cheval

 

 

De etsen in de grot van Cussac worden gedateerd op 22.000 tot 28.000 jaar oud. Net als de grot van Chauvet heel wat ouder dan de tekeningen in Lascaux, waar men het op 16.000 jaar houdt, al beweren sommigen dat de schilderingen veel ouder zijn. Dat deze schatting weinig precies is, is te wijten aan het feit dat het om etsen gaat, waarbij dus geen materiaal beschikbaar is dat voor koolstofdatering kan worden gebruikt. Daarom moet men afgaan op veronderstellingen over de manier waarop de rotswand te lijden heeft onder de tand des tijds.

Grotte de CussacReprŽsentation fŽminineIn de grot van Cussac zijn ongeveer 200, veelal grote, etsen gevonden. Het betreft afbeeldingen van ‘alledaagse’ prooidieren, maar ook van gevaarlijkere dieren als de mammoet en de neushoorn. In de grot zijn ook graven van tenminste 7 mensen aangetroffen. Onderzocht wordt nog of deze mensen ‘even oud’ zijn als de afbeeldingen. Is dat het geval, dan zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat de mens in de prehistorie religieuze, met begrafenis-rituelen samenhangende, bedoelingen had toen hij de afbeeldingen maakte.

Grotte de CussacBisons et chevalIn verband met het wankele evenwicht in de grot (vooral de leemlaag zou door trilling los kunnen laten) worden er geen bezoekers toegelaten. Het wachten is dus op een replica van de grot. Tot deze klaar is zal men het met een virtuele rondleiding moeten doen.