In het veelal ontoegankelijke landschap van Noord-Afrika, de Sahara, zijn belangrijke groeperingen van prehistorische rotskunst gevonden. Meer dan 15000 tekeningen en ingekerfde afbeeldingen in Marocco en Egypte, maar vooral in Algerije en Lybie schetsen een mooi beeld van de geschiedenis van deze woestijn: de klimatologische veranderingen, de migraties van de dieren en de evolutie van het menselijk leven. En dat over een tijdsbestek dat loopt van 6000 voor Christus tot in de 20e eeuw.

Algerije en Libie

olifantOoit was de Sahara een nat gebied, bevolkt vanaf het begin der mensheid. De oudste afbeeldingen stammen uit de zogenoemde Bubalus (Buffel-) Periode:6e tot 4e millenium voor Christus). De dieren die getekend zijn, en dus blijkbaar in die tijd daar hun leefgebied hadden, zijn o.a. de olifant (links), het nijlpaard, de neushoorn en de buffel. De dieren zijn in grote getale en naturalistisch weergegeven. Mensen werden afgebeeld met stokken en pijl en boog (links onder)

alg6 alg7

De periode die volgt op de Buffelperiode is verbonden met de veehoederij (rechts boven, let speciaal op de halsband van de koe op de voorgrond). Behalve de veehoederij werden ook nog steeds prooidieren uitgebeeld, zij het minder naturalistisch, meer schetsmatiger.

dromedarisDe periode vanaf ongeveer 1200 voor Christus is de Paardenperiode. De paarden zijn waarschijnlijk geintroduceerd door de Kretenzers. De Kamelenperiode is een subperiode, en loopt vanaf de introductie van de kameel (rond 700 v.C.) tot heden. De kamelenperiode toont afbeeldingen van dieren die heden ten dage nog voorkomen in de Sahara: antilopes, gazellen, moufflons en kamelen (rechts). De gebruikte stijl is schematisch en klein. De mens wordt afgebeeld al een dubbele driehoek.

Egypte

boatIn het oosten van de Sahara, vooral in Egypte, zijn honderden afbeeldingen van boten gevonden. Dit zou kunnen duiden op de ook toen al belangrijke functie van de Nijl voor dit gebied, ware het niet dat het merendeel van deze boten getekend is op 50 tot 100 km van de Nijl en de Rode Zee. De meest gangbare theorie op dit moment is dat de boten van indringers uit Mesopotamie getekend zijn door de inheemse bevolking

Marocco

mar1In Zuid-Marocco zijn afbeeldingen gevonden van jagersgemeenschappen, vergelijkbaar met die in Algerije. Men onderscheidt er vooral gazellen en jagers en veehoeders.